Về tôi


Tôi là Tạ Quang, một nhà phát triển game độc lập. Tôi yêu lập trình và phát triển các trò chơi thách đố.

Tôi yêu lập trình. Tôi thích làm những công cụ phục vụ cho cuộc sống của tôi. Từ những cái nhỏ như đếm thời gian làm việc, tạo những công cụ hỗ trợ làm việc hay nghiên cứu những thứ mà tôi tò mò... Chính vì vậy, tôi nghèo và thất bại.

Doanh thu quảng cáo phục vụ cho việc phát triển ứng dụng, nhu cầu gia đình và từ thiện. Do vậy, hi vọng bạn không thấy phiền vì chúng.

Tôi đang hoàn thiện nốt những gì thiếu sót.

Hợp tác

Tôi đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển. Do vậy, chức năng này hiện đang đóng.

Trao đổi

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần trao đổi, đừng ngần ngại liên hệ với tôi qua contact@puzzlelite.net. Nếu trong tầm khả năng của mình, tôi sẽ thực hiện.

Chú ý:

Xin vui lòng không gửi các email không liên quan tới game và các vấn đề ngoài lề như mua app, buy install, xin mã nguồn... Xin cảm ơn!!